3TO
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45          
2 8:55- 9:40     WF-Ch PM 015
WF-Dz #Y9 03
   
3 9:50-10:35     WF-Ch PM 03
WF-Dz #Y9 boisko
  JPOL GJ 218
4 10:45-11:30     JPOL GJ 217   ORFLO DA 115
5 11:40-12:25 WF-Ch PM boisko   JPOL GJ 217 JNIE-2/2 SA 322 PPRZ BP 9
6 12:35-13:20 JZANG-1/2 KB 213
JZANG-2/2 KO 02
  OOPLO AM 211 MATE KW 308 ORDSO AM 306
7 13:30-14:15 JNIE-1/2 SA 322
INFO-2/2 DB 102
FIZ WT 4 OOPLO AM 211 MATE KW 308 GEOG SN 307
8 14:25-15:10 GEOG SN 314 JANG-1/2 PW 309
JANG-2/2 KC 017
ORDSO AM 211 ORFLO DA 309 HIST BH 4
9 15:20-16:05 OOPLO AM 202 DZPL LW 315 INFO-1/2 DB 109
JNIE-2/2 SA 322
ZWYCH DA 7 MATE KW 308
10 16:15-17:00 POTEL OG 307 DZPL LW 315 JNIE-1/2 SA 322 JANG-1/2 PW 309
JANG-2/2 KC 322
JANG-1/2 PW 303
JANG-2/2 KC 408
11 17:10-17:55 REL XR 408 JZANG-1/2 KB 207
JZANG-2/2 KO 011
  FIZ WT 314 JANG-1/2 PW 303
JANG-2/2 KC 202
12 18:05-18:50 WF-Dz #Y9 03 DZPL LW 315   HIST BH 4  
Drukuj plan
wygenerowano 03.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum